ÅRNESBRUA

Dagens bru over Nordalselva ble åpnet under stor festivitas under Åfjordsdagan 1986. Åfjord fikk  en funksjonell bru gjennom sentrum.

Vi vet lite sikkert om den første brua over elva, men på 1800-tallet ble det bygd ei bru over Nordalselva litt lenger nede enn dagens bru. Mens Magelsen var prest i bygda, fikk han anlagt en sjøvei med bjørkeallé fra prestegården og ned til Frønes og Årnes, og det ble bygd bru. På Årnes gikk veien på elvekanten ned til butikken nede ved elvemunningen. I 1918 ble det bygd fundament til ny bru på begge sider.

Den siste oppgraderinga av brua ble gjort i 1956, men etter hvert som trafikken økte og både biler, lastebiler og busser ble stadig større og tyngre, ble brua en flaskehals gjennom sentrum.  Det var ofte lange køer på begge sider for å komme over brua. Da brua ble restaurert på 1950-tallet var bilene seks-sju meter lang. Nå var bilene opp mot 20 meter.

Ole Frønes, som var en av de første som eide bil i bygda, fikk æren av å være den første som kjørte over brua i sin Oakland 1929-modell etter den offisielle åpningen av brua. Med seg på kjøreturen hadde han i forsetet fylkesmann Einar Moxnes, tidligere å ordfører i Åfjord, stortingsrepresentant og statsråd. I baksetet satt daværende ordfører i Åfjord Einar Aune og Ingvar Tøndel fra Statens Vegvesen. Bilen eies i dag av Oles sønn Leif Otto, som bør i Surnadalen.

Innfelt bilde 17.maitoget over den gamle brua 17. mai 1975.

Høsten 2018 ble gammelbrua plukket ned og fjernet.  Vassdragsvesenet valgte å dekke over brufundamentene fra 1918, et monument over godt åfjordshåndtverk. Men i Riksantikvarens nye bok «Veger og vegfar i Norge» fortelles det om brua og andre vegarbeid i Åfjord,  med bilder utlånt av Brevoldsamlingen.

0
Feed

Skriv en kommentar