Årnes Sport & Radio AS var det første forretningsbygget ved den nye hovedvegen over Årnes. I bakgrunnen gammelbutikken på Årnes der hotellet ligger i dag. Foto Brevold Br 00 972@Brevoldsamlingen

BUTIKKEN «PÅ PRÆRIEN»

To  grunneiere og en fremoverlent ordfører Petter Stavrum la grunnlaget for  det nye sentrum i Åfjord.

Den utløsende faktor var nyveien gjennom Austdalen. Ferjeselskapet Fosenferja AS  var igang med arbeidet med ferjeforbindelsen fra Skansen i Trondheim til Vanvikan og ny veg fra Leira i Rissa til Vanvikan. Rundt Paulsen hang arbeidsfolket i tau ned langs fjellsiden med slegge og meisel  i ferd med å bygge vegen mellom Herfjord og Morkemo.

Det lå tydelig i kortene at person- og godstrafikken etter hvert ville bli flyttet fra Namsosbåten til nye buss- og gods-ruter. Årnes pekte seg ut som det naturlige knutepunktet. Herfra gikk det veier direkte til alle grender og dalfører i kommunen og til  Hopstad i Roan.

Høsten 1953 ble flere tomter til næringsbygg og boliger ordnet på Årnes. Trafikklaget fikk kjøpt tomt av eierne av Årnes Øvre (Nesset), mens Magne Nilsen solgte unna parseller ned mot elva. .

Første bygg «på prærien» på Årnes var Årnes Sport og Radio AS. Overbevist om at Årnes ville ble det nye senteret i området, kalte Magne Nilsen tomta for «Sentrum». Magne satset på nye varer; elektroutstyr, husholdningsmaskiner, radioer, gramafonspillere og sportsutstyr. Einar Elvemo ble med og etablerte det første elektronikkverkstedet i bygda. Bygget er utvidet en rekke ganger.

Samtidig solgte Nilsen  tomt til Årnes handel. Ennå var det Monstad som dominerte som sentrum i bygda. Bussrutene gikk fortsatt dit, og Namsosbåten var fortsatt en viktig forbindelse mellom Åfjord og Trondheim. Men ting var i ferd med å skje.  Det lå i  korta at Årnes ville bli det nye sentrum på Nord-Fosen. 

0
Feed

Skriv en kommentar