DOKTOR WOLMARS RESEPTER

Omsetning av alkohol setter ofte følelser i sving. I desember 1917 innførte Stortinget et midlertidig forbud for jule og nyttårshelgen for omsetning av brennevin. Før Stortinget fikk hevet vedtaket, presset sterke krefter på for å forlenge forbudet. Vi fikk Forbudstiden.

Forbudet førte til omfattende spritsmugling, ikke minst på kysten. I boka «Storsmuglerne på Frøya» forteller Birger Sivertsen om det som skjedde der. Heimebrenninga økte også voldsomt i omfang.

Men det fantes legale måter å skaffe seg brennevin på: Brennevin «til medisinsk bruk». Her skulle den første kommunelegen i Åfjord, Henrik B Wolmar,  bli sterkt involvert og etter hvert landskjent.

Henrik Wolmar ble ansatt som kommunelege  i Åfjord i 1896. Han ble gift med datteren til Ole Berg, som eide Øyan. Henrik og Agnes bodde på, og eide en periode gården. De flyttet etter hvert til egen bolig. Wolmar var flere ganger konstituert som distriktslege for Nord-Fosen, noe som irriterte folket i dalene. I 1908 fikk stordalingene flertall ikommunestyret for å si opp kommunelegen. Han ble en tid privatpraktiserende lege i Lebesby, senere Evje og fra 1912 privatpraktiserende lege i Bessaker. Senere drev han privat praksis i Trondheim.

Fra forbudet ble innført i 1917 til 1921 skrev Dr Wolmar angivelig 27 000 resepter til «medisinsk bruk».  Han ble anmeldt for dette. Straffesaken i Trondheim fikk stor prinsipiell betydning og vakte nasjonal oppsikt, men Wolmar ble frikjent i 1922. Wolmar ble i Trondheim, hvor han døde i 1927. Agnes døde i 1944.

Forbudet mot omsetning av brennevin ble opphevet ved folkeavstemningen 18. oktober 1926, der 56 prosent av folket gikk inn for å avskaffe forbudet.

I Åfjord er Wolmar mest kjent for at han på et kommunestyremøte 16. desember 1901 foreslo at bygda burde få egen sparebank.  Resultatet ble Åfjord     Sparebank, som startet opp i 1902

0
Feed

Skriv en kommentar