FEST I AMUNDALEWN

Søndag 16. juli var en stor dag for de 20 innbyggerne i Amundal. Endelig hadde de fått vegforbindelse med omverden via Flenstad, Vegan, Fregglia og Simabakkan, Stordalen og videre ned til Å.  Kveld-en før var den 8 km lange nyveien fra Flenstad  ferdig gruset, og på søndag kom de første bilene til bygda, 24 i tallet med drøyt 150 besøkende.  Det var stor stas.

 

Tirsdag 18. juli kjørte lensmannen og Adresseavisens Lars Viggen innover.  «Lensmannen hadde all interesse av å konstantere at veien var godt farbar og at tingenes tilstand i Amundal var i skjønneste orden, og vår medarbeider ville ved selvsyn se dette samfunnet med de trofaste sliterne som har vært henvist til seg selv og egen dyktighet i sekler etter sekler», skrev Viggen i Adressa 20. juli.

Men den første kjøreturen innover til Amundal gjorde pådriver for veien, Klaus Amundal, allerede 10. juni. Han var i bryllupet til Jenny og Sigurd Amundal i Stordalen, og fikk låne Sigurds lyseblå folkevogn for å kjøre heim til Amundalen for å gjøre fjøsstellet. 

Arbeidet startet i august 1959. Amundalingene hadde da kjøpt egen bulldozer og kompressor, som de tok fram til Amundalen over fjell- et på vinterføre. Folk fra grenda begynte planering fra Amundalen, mens Johs J Syltern ble leid inn for å planere vei fra Flenstad. Verste stykket var Trangstadlia, der det måtte sprenges ut 20 kubikkmeter fjell per meter veg.

Kostnadene med veien ble drøyt 325 000 kroner. Av dette dekket Staten 60 %, Åfjord kommune 19 %, mens folket i Amundalen bidro med 22 % av kostnadene, dvs.  3500 kroner pr innbygger, (tilsvarende NOK 46 200 idag).  Men det gjorde ingenting. De hadde fått veg ned til bygdesenteret og omverdenen.

0
Feed

Skriv en kommentar