FOTOGRAFEN I STORSKARET

Oskar Storskaret, født i 1902, vokste opp og bodde hele livet i Storskaret mellom Hopstaddalen og Lonin. Han kjøpte fotoutstyr og innredet framkallingsrom i kjelleren. Kamera hadde han alltid med seg.

Det er en stor fotosamling etter Oscar, som Johan Nerdal har katalogisert. Samlingen består av 2163 objekt med folkelivsbilder og folk i arbeid, i sum en unik dokumentasjon av folkeliv i Roan første halvdel av 1900-tallet. Oskar, eller Alf Oskar som han var døpt,  døde i 1950, 48 år gammel. Samlingen forvaltes idag av Åfjord kommune.ROOTS IN FOSEN har  gjennom avtale med kommunen bruksrett til bildene.  Flere bilder og historier fra Roan kommer.

Storskaret ligger sørvendt, høgt og fritt i fjellsiden nord for Lonin.  Per Olsen fikk kontrakt på Storskaret i 1848 mot at han arbeidet 4 dager i året på hovedgården Lonin. Senere var kravet 12 dagers i året. Han og Gjertrud ga opp plassen i 1870.  Før han dro, reiv han ned stua og la den i lunn. I 1874 tok Gabriel og Anna over plassen,  Gabriel døde allerede første høsten familien bodde i Storskaret, så sønnen John tok over. Han ble gift med Sofie fra Breivollen i Åfjord. Deres seks barn bodde alle i Storskaret, unntatt Konrad Hjalmar,  som utvandret til Amerika i 1913, men omkom som soldat under første verdenskrig.

Folket i Storskaret var arbeidssomme, og veldig dyktige hådtverkere. Skuvsenger, fallbord og stoler av ypperste kvalitet ble produsert her. Trematerialene kjøpte de på rot. De hadde eget sagbruk ved Elgsjøen. Ei skuvseng eller et bord fikk de 12 kroner for, en stol 2 kroner. Ferdige sengehalvdeler og stoler ble båret på ryggen halvannen kilometer ned til bygdevegen og videre  med trillebår eller hest og kjerre ned til butikken på Hopstad.

I 1978 var det stor auksjon i Storskaret. Det var mye fint håndverk som kom for salg. Brødrene Volden kjøpte gården og bosatte seg der.

0
Feed

Skriv en kommentar