Årsmøte for Åfjord meieri på Å Misjonshus Foto: Brevold Br 02 335@Brevoldsamlingen

MEIERIÅRSMØTET

Mars/april var årsmøtetid for Åfjord meieri. Melkeprodusentene i Åfjord  som leverte melk til meieriet, hadde eierandeler i meieriet. Årsmøtet i laget var et av årets stor begivenheter.v

 

Meieriet som ble tatt i bruk i 1953 var i stadig vekst. Meieribestyrer Kåre Kjeldstad kunne fortelle om stadig økende melkeproduksjon i bygda. Han hadde fått god hjelp av herredsagronom Einar Moxnes, senere ordfører i Åfjord. statsråd og fylkesmann,  som inspirerte og hjalp bøndene med omlegging. Karene fikk lån i banken til å kjøpe ny traktor, mot at de pantet ei vinterdrift i skogen.

I startåret 1953 produserte 347 leverandører 2,3 millioner kg melk. I  1964 leverte hele  438 leverandører 5,7 millioner kg melk.

De første årene ble årsmøtet holdt i ungdomshuset Furuly, men da Å misjonshus stod ferdig, ble årsmøtet flyttet dit. Møtesalene var fylt til trengsel.

Karene satte av dagen til begivenheten. Årsmøteforhandlingen var viktige. Her fikk de siste nytt om meieriet, men like viktig var at karene møttes, spurte nytt, diskuterte og utvekslet erfaringer, og selvsagt ble det tid til gode historier.

Men årsmøtet 1965 ble litt spesielt. Ikke alle var enige i det ledelsen foretok seg, og diskusjonene gikk til tider høgt i årsmøtesalen på Å Misjonshus. En av møtedeltakerne ble så kranglevoren at møteledelsen så seg nødt til å tilkalle lensmannen. Lensmannen kom, og gemyttetne roet seg, men karene som hadde vært på årsmøtet hadde mye å fortelle da de kom heim den kvelden.

0
Feed

Skriv en kommentar