MELKEBILENE

Da Åfjord meieri startet 2. januar 1953 var det nødvendig med inntran- sportering av melk fra bøndene rundt i bygda. Det ble  etablert et melkebilrutenett som hentet melka fra gårdene hver dag.

Oppdraget ble først lyst ut på anbud. Mange lokale lastebileiere la inn bud, men det ble Fosenhalvøya Billag som fikk oppdraget. Flere av de som hadde søkt anbud ble ansatt som sjåfører. Det ble kjøpt inn 5 Volvo lastebiler spesialbygd for melketransporten.

I starten var det fem ruter som startet ut fra Flenstad, Stjern via Mørreaunet, Selnes via Rånes, Grøttingen via Tårnes og Strøm via Hopstad. Senere ble det rute fra Stoksund, Kiran og Bessaker. Bøndene på Lauvøya sendte i starten melka med rutebåten til Barøya, der melka ble lastet over på melkebilene.

I 1967 var det 261 «melkerampestopp». De fem bilene kjørte hver dag tilsammen 339 km. Dette året ble det kjørt inn 7.334.019 kg melk. Dette var forøvrig året da Åfjord Meieri hadde flest leverandører - hele 429.

Bilene  hadde dobbel passasjerkabin plass for passasjerer. Dette ga et godt kollektivtilbud fra grendene. Den første tida måtte produsentene selv møte opp på meieriet for å hente melkoppgjøret cach. Da ble det ofte en  tur innom handelsforeninga og de andre butikkene på Monstad.

Alle leverandørene var pliktig til å være med å lempe melkespann. De som bodde nærmest meieriet hjalp til inne i meieriet med å tømme spannene. Noen ganger ble «saup» (et biprodukt av smørproduksjonen) sendt i retur til bøndene.

24. april 1972 ble ruta til Selnes erstattet med melktankbil. Etter hvert ble alle melkebilene faset ut og all melk hentet med tankbilene. Den siste melka som ble levert til Åfjord meieri ble hentet hos Torbjørn Thun på Rånes 30. september 1995.

0
Feed

Skriv en kommentar