MONSTAD 1911 - FRA EN ANNEN VINKEL

Dette bildet av Monstad, også fra 1911, gir et helt annet inntrykk av Monstad enn Brevoldbildet Br 00 231 Sjølyst. Bildet viser de ytre gård- ene på Monstad. I tillegg var det gårder på Monstadhaugen, Stranda og Joenget i området vi i dag kaller Monstad.

Gården til venstre er Gammelstua og det nybygde tunet på Monstadsjøen, hovedbruket på Monstad.  Det var gjestefrie folk på Monstadsjøen, og mange tilreisende overnattet her når de kom til bygda.  Siste beboere var Sofie og Johan Petter, han kjent som en dyktig maler.

Åfjord kommune kjøpte denne gården i 1972, og innmarka med utfyllinger ble dagens Monstad Indrustriområde. Deler av utmarka ble til Åfjords første boligfelt, Monstadfeltet, der de første boligene ble tatt i bruk i 1974. Husene på Monstadsjøen ble til en brannøvelse, påtent av ledere i Åfjord kommune en søndag formiddag. Deler av lembrufoten til fjøset finner du imidlertid fortsatt bak Stjerns industribygg.

På høyden ser vi de to Monstadgårdene som Alf Morten Monstad og Bjørnar Frønes eier i dag. Den vestre gården ble senere revet, og familien som bodde der flyttet til Lysøysund.

På denne tiden var det to sagbruk på Monstad. Til venstre materiallageret til Monstad Dampsag. Vi vet mindre om det andre sagbruket.

Aa Handelsforening hadde vært gjennom tøffe tider, og måtte i 1910 gjennom en akkord. Men styremedlemmene stilte opp som kausjonister for et et låneopptak  i Åfjord Sparebank på NOK 9000 som ble grunnlaget for ny vekst. Ved kaia lan være en av rutebåtene som gikk mellom Trondheim og Namsos. Det er ikke DS Kysten. som på den tiden hadde på den tiden hvitt skrog.

Helt i forgrunnen har karene ordnet et sildesteng. Også Åfjorden var til tider en god sildefjord.

0
Feed

Skriv en kommentar