NORD-FOSEN SKYTEFELT

3. juni 1980 la «Fostervoll-utvalget» fram planene for et stort skytefelt på Fosen, kalt Nordfosen regionfelt.

Planene omfattet et 500 km2 stort område (i areal 7 ganger gamle Ørland kommune) i fjellet mellom Verran, Åfjord, Roan, Osen og Namdals- eid.

Det skulle være en ytre sikkerhetssone og en indre sone, planlagt for «forskjellige typer av militær aktivitet», inkludert nedslagsfelt for våpen som skulle skytes fra fly. Det var behov for store sikkerhetsavstander. Felt-et skulle hovedsaklig brukes av Hærens og Luftsforsvarets avdelinger i Trøndelag og allierte avdelinger som var på trening i distriktet. Hærens regiment hadde da rulleført  9000 mann , som deltok på rep-øvelser.

Feltet skulle brukes cirka 60 døgn i året. I følge informasjon som ble sendt ut  ble det sagt at turgåere kunne bruke hele området hele året utenom de 60 dagene det ble brukt til øvelser. Det var definerte nedsalgsfelt for granater, det ene mellom Momyrvatnet og Dåapma. Utvalget så ingen store problemer med å forene reindrift, fiske, naturvern og friluftsliv i skytefeltet. Forsvaret skulle jo ikke øve i helgene og i feriene.  Sikkerhetssonen der det  «bare ved uhell vil falle granater, eller blindgjengere»    skulle merkes, ellers var det lovet fri ferdsel.

Planene utløste sterkt lokalt engasjement. «Nei til Skytefelt på Nord-       Fosen» ble en stor folkebevegelse på tvers av politiske skillelinjer. Sterkt lokalt engasjement fikk etter hvert god hjelp av et endret verdensbilde, med blant annet Berlin murens fall og Sovjetunionens oppløsning. Planene ble derfor skrinlagt i 1991.

I 2009 gikk de samme kommunene sammen om å etablere Dåapma    Nasjonalpark, men planene nådde ikke fram til vedtak.

Den uberørt fjellheimen på Fosenhalvøya er blitt et stadig mer  populært friområde. I dag kan vi glede oss over turer inn til Dåapma  i uberørt natur fritt for granater og blindgjengere.

0
Feed

Skriv en kommentar