SKOLESTREIKEN PÅ GRØTTINGEN

Grøttingen fikk aldri eget skolehus. Mens elevene på Linesøya, Stokkøya, Harbak, Blindvåg  og Herfjord hadde egne skole, måtte elevene på Grøttingen ta til takke med undervisning i den største stua på en av gårdene i grenda.

Da Herfjord skole ble tatt i bruk i 1885, ble det bestemt at elevene i fjerde til sjuende klasse fra Grøttingen måtte gå på skolen på Herfjord. Enten måtte de få skyss over det åpne sjøstykket i utløpet av Paulen mellom Grøttingen og Herfjordlandet, eller så måtte de inn- losjeres i Herfjorden.

Da Herfjord skole ble tatt i bruk i 1885, ble det bestemt at elevene i fjerde til sjuende klasse fra Grøttingen måtte gå på skolen på Herfjord. Enten måtte de få skyss over det åpne sjøstykket i utløpet av Paulen mellom Grøttingen og Herfjordlandet, eller så måtte de inn- losjeres i Herfjorden.

Dette irriterte foreldrene på Grøttingen. De holdt ungene heime.

På nyåret 1895 ble dette skolestyresak i Stoksund, for ingen elever fra Gøttingen hadde vært på skolen i Herfjord året før. Det ble lokket og truet, men til ingen nytte. Nå måtte foten settes ned. Skolestyret ila foreldrene på Grøttigen som ikke hadde sendt barna på skolen en bot på  2 kroner per barn. En  familie med tre  barn fikk således en bot på 6 kroner.  Heller ikke dette hjalp. Lensmannen kom flere turer fra Hongsand for å løse saken, men til ingen nytte.

Det endte opp med fengselsstraff.

Seks fedre ble så sendt  til Trondheim fengsel for å sone tre døgn på vann og brød.

Karene var fortsatt ikke enige i avstraffelsen. Den ene valgte å sultestreike den tiden han satt inne. Men karen hadde forberedt seg.  Før han dro heimefra fikk han sydd inn skråtobakk i bukselinninga på underbuksa. Istedet for å spise det brødet de fikk, tok han seg en bit skråtobakk, som han sugde på. Brødet tok han med seg heim til familien.

Nå endte det hele med at skolestreiken ble avviklet og storskoleelevene fra Grøttingen gikk på Herfjord skole, en ordning som varte til 1943.

0
Feed

Skriv en kommentar