VÅRONNA 1939

Mens våronna idag foregår for fullt med store  moderne traktorer rundt i kommunen, er det fristende å trekke fram historien om den første traktoren i Roan.

 

 

Ove Fagerdal på Fagerdal i Hopstaddalen kjøpte den første traktor- en i Roan i 1939. Det var en  Deering Farmal V14 med 14 hestekrefter.  Den hadde jernhjul med pigger på  bakhjulene.

Motoren måtte startes opp med bensin. Når motoren var varm nok, kunne de bruke parafin eller traktorolje. 

Etter som det var bare en traktor i Roan ble det mange oppdrag.         Under andre verdenskrig ble det innført tvangspløying, og det ble stor etterspørsel etter traktoren. Den ble fraktet med båt både til Bessaker og Kiran for å utføre pløying.

Bildet er tatt på nybrottsbruket Nystrand vest for Øverdal i Hopstaddalen i 1939.  Karene på traktoren er Albert O Hopstad og Hans P Nerdal.

Derring Farmall var produsert i USA og var en del av McCormick-konsernet. Grunnleggeren var Cyrus Hall McCormick (1809–1884), oppfinneren av den mekaniske slåmaskinen og andre innhøstingsma- skiner. Allerede rundt 1856 produserte McCormick-fabrikken årlig over 4000 innhøstingsmaskiner. Etter hans død utviklet fabrikken traktorene videre. Da de fleste gårdbrukerne byttet ut hesten med traktoren i arbeidet på 1950- og 60-tallet var International Farmall-traktorene populære traktorer her i bygda.

Også i Åfjord fantes det på denne tiden traktorer, de også med jernhjul. En av de første som kjøpte en slik traktor var gårdbruker og bankkasserer Petter Bye på Monstadmoen. 

0
Feed

Skriv en kommentar