BREVOLD

bueng.no

FOTOGRAFENE BREVOLD


JOAKIM BREVOLD, f. 1874, kom tilbake til Åfjord

like før 1900. Da hadde han vært både i USA som sagbruksarbeider og lært fotografering i Valdres.

Joakim startet som fotograf, men drev også med trearbeid og bygde musikkinstrument.

I 1912 ble han gift med Indianna. De fikk sønnene Asbjørn og Birger, som førte farens tradisjon videre.

Asbjørn og  Birger donerte samlingen, inkludert bilder, fototeknisk utstyr, eier- og bruksrettigheter til  Helge Bueng, som nå er i ferd med å registrere samlingen.

BREVOLDSAMLINGEN -  BILDENE


Les mer på www.brevold.no

HELGE BUENG AS

helge@bueng.no   •   94 12 12 02

Vi finner alltid en løsning

Enten selv - eller sammen med mine flinke samarbeidspartnere