94 12 12 02

Brevoldsamlingen

En fotodokumentasjon av Åfjord med omland 1900 - 1980

Spørsmål om bilder

Fotografene Brevold

JOAKIM BREVOLD, f. 1874, kom tilbake til Åfjord like før 1900. Da hadde han vært både i USA som sagbruksarbeider og lært fotografering i Valdres.

Joakim startet som fotograf, men drev også med trearbeid og bygde musikkinstrument. I 1912 ble han gift med Indianna. De fikk sønnene Asbjørn og Birger, som førte farens tradisjon videre.

Brevoldsamlingen inneholder alle bevarte filmglassplater, film og alt fototeknisk utstyr som fotografene brukte.

Brevoldsamlingen

Asbjørn og Birger Brevold donerte hele fotosamlingen med bilder og fototeknisk utstyr inkludert alle eier og bruksrettigheter av bildesamlingen.

Helge Bueng har etablert Brevoldsamlingen, som er registrert i Brønnøysundrgistrene. Alle spørsmål om bildene rettes til Helge Bueng.

Eiendommen Fagernes ble ved testamentarisk gave gitt til Turid Bjørnevik Aune.

Hjemmeside opprettet av