94 12 12 02

Fotoarkiv

Bilder forteller mer enn tusen ord.

 

Det privateide fotoarkivet inneholder bilder fra Åfjord og Fosen fra 1900 fram til idag.

• Fotografene Brevolds unike samling med 5000 digitaliserte objekt.
• Passfotoarkiv, som alene utgjør 2000 digitaliserte objekt
• Helge Buengs arkiv, ca 20 000 objekt med dokumentasjon av landskap og folk i Åfjord fra 1960-tallet fram til idag,
• Oskar Storskaret (1902 - 1950) etterlot seg en stor samling bilder. 2163 objekt er katalogisert.  ROOTS IN FOSEN har avtale med Åfjord kommune om formidling av bildene.

Arkivet

Foruten Brevoldsamlingen og Storskarsamlingen har Helge Bueng har siden 1985 produsert informasjon for

• Åfjord kommune - informasjonsavis (Grunnlegger og reaktør 1986 - 2013)
• Åfjord kommunes årsmeldinger 1993 - 2019
• ÅNF-nytt - informasjonsblad for Åfjord Næringsforening 1993 - 2007.
• Åfjordguiden - årlig turistinfo om Åfjord 1995 - 2014 - da verden ble digital.
• Fosenvegene - produksjon av informasjon og dokumentasjon 2004 - 2020, da Fosenvegene hadde fullført sitt oppdrag.

Til disse produksjonene finnes et rikt bildemateriale som er tilgjenelig ved forespørsel.