OM HELGE

bueng.no

OM HELGE


Det hele startet med en reiseskrivemaskin i 1965.

STUEPOSTEN ble en lokalavis for Buenget og verden forøvrig.


Neste store prosjekt ble RAPTUS, skoleavisa på Fosen Gymnas,

som en gang fikk prisen som landets beste skoleavis.


I 1986 startet jeg ÅFJORD KOMMUNES INFORMASJONSAVIS.

Målet var nøytral og korrekt kommunal informasjon.


Siden 1993 har jeg redigert Årsmelding for Åfjord kommune.


NYTT OM GAMMELT  er Fosen Historielags medlemsblad.

Jeg har redigert bladet siden 2003.


Helge BuengHELGE BUENG AS

helge@bueng.no   •   94 12 12 02

Vi finner alltid en løsning

Enten selv - eller sammen med mine flinke samarbeidspartnere